Zastępy

Bellatrix jest to gwiazda w konstelacji Oriona.


W zastępie żeńskim funkcję zastępowej pełni druhna Iza Jagodzińska,
a podzastępowej druhna Patrycja Głuch.

***

Kastor jest to gwiazda w konstelacji Bliźniąt.

W zastępie męskim funkcję zastępowego pełni druh Aleksander Łabuć,
a podzastępowego druh Adam Dudek.