Składki

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich – można zapłacić z góry 96 zł za cały rok lub co kwartał płacić po 24 zł 

Dale do PRZELEWU:
NAZWA: Hufiec Zielona Góra ZHP (Bank WBK)
KONTO: 40 1090 1535 0000 0001 3563 6349
TYTUŁ: 1 DH, Jan Kowalski, I-II kwartał 2017(numer i pion jednostki + imię i nazwisko harcerza + plus okres za jaki są płacone składki).

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z drużynowym tel. 723120900

Dodaj komentarz